להלן מספר עבודות שפורסמו:

  • הערכת שווי של כתבי אופציות ומניות בכורה במסגרת הנפקה בבורסה של חברת גליקומיינדס (לעיון בעבודה לחץ);
  • הערכת שווי של כתבי אופציות ומניות במסגרת הנפקה בבורסה של חברת מוריה (לעיון בעבודה לחץ);
ליצירת קשר