גיוס אשראי ומימון

מחנק האשראי העולמי, הסתבכות של בנקים בחו"ל והיעדר אלטרנטיבה בשוק ההון המקומי הביא ליצירת מחנק אשראי במערכת הבנקאית הישראלית, המחייב את החברות הנזקקות לאשראי בנקיטת דרכים יעילות להתמודדות מול הבנקים בעתות משבר.
חברת IFS תסייע לכם להתגבר על אתגרי המערכת הבנקאית ובעבודה מולה, ונעניק לכם שירותי ייעוץ במגוון נושאים הקשורים למימון בנקאי וחוץ-בנקאי. החל משלב הגדרת צרכי האשראי דרך ליווי בנקאי ועד להתמודדות מול המערכת הבנקאית באשר להפרות אמות מידה פיננסיות שנקבעו.
IFS מציעה ללקוחותיה את השירותים הבאים:
 
גיוס אשראי בנקאי וחוץ-בנקאי
מצב השווקים ומחנק האשראי יוצר מצוקה תזרימית בקרב חברות רבות, בעיקר באותן חברות להן התחייבויות מהותיות לפירעון בטוח הקצר. אנו נסייע לכם לגייס אשראי בנקאי ו/או חוץ-בנקאי לצרכים שונים (צמיחה, תהליך הבראה, השקעות וכד').
 
ייצוג החברה וניהול משא ומתן עם בנקים
ההכרות רבת השנים שלנו את המערכת הבנקאית תסייע לנו בייצוג החברה בניהול משא ומתן עם הבנקים ותאפשר 'תפירת' חבילת מימון טובה יותר.
 
קביעת אמות מידה פיננסיות
יותר ויותר חברות נתונות כיום בלחץ פיננסי גובר כתוצאה מהמשבר הכלכלי. אחת ההשלכות של מצב זה היא הפרת אמות המידה הפיננסיות שנחתמו עם חברות בשנות הגאות במשק, עת היו רחוקים מהמצב בפועל. תנאים אלה נועדו להבטיח את החזר ההלוואה ושימשו סוג של כרית ביטחון לבנקים, אבל מבחינת החברות, בעידן של גידול בביקושים וציפיות להמשך התרחבות, זה תנאים אלה היו רחוקים מהמצב בפועל. אנו בעלי יצירתיות חשבונאיות בקביעת אמות מידה - איכותיות וכמותיות - שתהיינה מקובלות על הבנקים ותעניק להם כרית ביטחון ראויה לבין מרווח ביטחון סביר שיאפשר לחברות לעמוד באמות המידה הפיננסיות בעתיד.
 
ליצירת קשר sagi@ifs-consulting.co.il או 052-4760011